Støbning af betongulv

Se vores arbejde

Støbning af betongulv

ISOLERINGSKRAV OG RADONSIKRING TIL NYBYG

Inden der støbes betongulv skal der lige radonsikres og isoleres først. Først lægges 300 mm gulvisolering oven på afretningslaget. Derefter opsættes kantisolering .Kantisoleringen skal være på højde med betongulvets tykkelse, som normalt er 12 cm her hos os. Når kantisolering er monteret lægges radonspærre oven på sokkelen, fra ydervæg og 15 cm ind over gulvisoleringen, altså 15 cm ind under det nye betongulv.

STØBNING AF BETONGULV / TERRÆNDÆK

Som tidligere beskrevet i afsnittet om isoleringskrav til nybyg så laves vores gulve 12 cm tykke, hvor grovbetonen er 8 cm og slidlag er 4cm.

Opvarmede bygninger eller uopvarmede bygninger

Hvis fundamenet skal opvarmes skal der tages højde for om varmekilden kommer fra gulvvarmeslanger eller om det kommer fra el-gulvvarme. Hvis varmekilden er gulvvarmeslanger som de fleste parcelhuse er,  skal der lægges 6mm rionet i grovbetonen, hvorpå gulvarmeslagerne skal monteres. Hvis varmekilden er el-gulvvarme skal der ligges 4 mm rionet i slidlaget og herpå kan varmeledningerne så monteres. Der kan også bruges el-varmemåtter, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på da vi ikke bruger den løsning.

Grovbeton / Klaplag

Kravene til grovbetonen ved støbning af fundament til et parcelhuse, er blandingsforholdet 1 cement og 7 støbemix. Hvis varmekilden er gulvevarmeslanger klippes rionet først til og udlægges på hele gulvarealet. Derefter kommer VVS’eren og monterer gulvarmeslanger og elektrikeren kommer og montere en jordledning så er der jordforbindelse.

Hvis varmekilden er gulvvarmeslanger følges begge nedenstående punkter, hvis varmekilden er el-gulvvarme følges kun punkt 2.

  1. Et lag grovbeton på ca 4 cm fordeles ud over hele hele gulvareralet , udover rionet og gulvarmeslanger, så det kommer ned mellem rionettet. Efterhånden som betonen fordeles, rykker man op i rionet så det kommer til at ligge oven på de 4 cm beton.
  2. Når grovbetonen skal fyldes ind, laves først ledere langs væggene og for hver tredje meter ca. Ledere er nogle pejlemærker til at der er 8 cm på disse punkter. Bagefter kan resten af betonen fyldes ind og man med brug af en 3 meter rethold og lederne rette af så hele gulvet bliver 8 cm. Man kan også bruge en rotorlaser til at tjekke højden på gulvet.

Slidlag

Slidlagets blandingsforhold’s er 1 cement og 3.5 bakkegrus (0 -4 mm).

Hvis varmekilden er el-gulvvarme skal der inden udlægning af betonen, lægges 4 mm rionet, og elektrikeren skal komme og montere varmeledningerne, samt jordforbindelse.  Derefter fordeles 2 cm slidlag udover hele arealet , ned mellem rionettet, hvorefter der rykkes op i rionettet så det kommer til at ligge oven på de 2 cm slidlag. Nu kan der så ligges ledere og rettes af. Til sidst glittes med en linotokske, så overfladen bliver pæn og glat.

Hvis varmekilden er varmeslanger , laves der bare ledere med 4 cm slidlag og derefter afrettes og glittes der.

Her ses et færdigstøbt klaplag som er det nederste betonlag i et betongulv.
Her ses et færdigstøbt klaplag som er det nederste betonlag i et betongulv.
Badeværelsesrenovering. Badeværelset har fået støbt nyt beton gulvpå billedet ses det øverst lag beton som hedder slidlag.
Nedlægning af gulv isolering og varmeslanger

VI TILBYDER

Vi udfører alt i murerarbejde, lige fra opbygningen af dit / jeres nye drømme hus, vandskuring af huset eller støbe fundament til det nye haveskur. Så går du med nybyg eller en tilbygning i tankerne, så kontakt os endelig og få et uforpligtende tilbud.

Se vores arbejde

Opmuring af vægge | skalmuring

Mangler du en murer til at skalmure dit nye hus, tilbygning eller skorsten ? Så ring og få et uforpligtende tilbud.

Læs mere

Nybyg | tilbygning | ombygning | nybyggeri

Gå du med nybyg, tilbygning eller ombygning i tankerne ? Vi bygger gerne dit nye hus, tilbygning eller garage.

Læs mere

Støbning af fundament | støbning af betongulv

Skal du have støbt fundament til dit nye hus eller tilbygning ? Vi har stor erfaring inden for støbe arbejde.

Læs mere